Menadžment u gastronomiji i hotelijerstvu

HEC Fakultet za internacionalni menadžment u turizmu i hotelijerstvu  

je osnovan u Miločeru 2013. Godine.  Posebno bi izdvojili atraktivan program u oblasti -

Menadžment u gastronomiji i hotelijerstvu

na osnovnim i master studijama koji je jedini te vrste u Crnoj Gori. Nastao je kao odgovor na rastuće potrebe poslodavaca da i tzv. middle menadžment, kao i upravljačke strukture u gastronomiji i hotelijerstvu imaju ne samo potrebna teorijska znanja, već i adekvatne praktične vještine za rad u ovoj privrednoj grani.  Takođe, cilj je bio da se omogući dalje obrazovanje i usavršavanje svim svršenim srednjoškolcima koji svoju budućnost vide u bavljenju gastronomijom, a koje će se bazirati na praktičnim vještinama koje su neophodne kako bi bili konkurentni na tržištu rada. Tako je nastao i jedinstveni koncept ovog fakulteta, po ugledu na švajcarske i američke koledže, gdje je škola neodvojiv dio hotela, zbog čega su svi studenti konstantno uključeni u hotelske operacije i interakcije sa gostima.

Specifičnosti HEC Fakulteta u odnosu na druge srodne ustanove su sledeće:

-Internacionalna dimenzija zahvaljujući saradnji sa međunarodnim obrazovnim ustanovama na polju priznavanja diploma, gostujućih predavača i razmjene studenata, kao i obavljanju stručne prakse u inostranstvu;

 -Primijenjena znanja i vještine, odnosno koncept nastave koji prednost daje praktičnim vježbama koje se izvode u samom hotelu – školi gdje su studenti svakog dana nakon teorijskih predavanja angažovani u različitim hotelskim službama (recepcija, prodaja i rezervacije, restoran, kuhinja, domaćinstvo itd.);

-Male grupe za učenje i rad koje omogućavaju personalizovan odnos studenata i predavača, odnosno pristup koji je prilagođen specifičnostima svakog studenta ponaosob i praćenje njegovog ličnog i profesionalnog razvoja; 

 -Angažovanje predavača ne samo sa akademskim kvalifikacijama, već i sa pozicijama u hotelskoj privredi koji predstavljaju i posrednike između studenata i krajnjih poslodavaca (direktori elitnih hotela, poznati šefovi kuhinja itd.)

Ključni parametar uspjeha i kvaliteta izvođenja studijskih programa na HEC Fakultetu mjeri se brojem zaposlenih studenata. Zahvaljujući dobrim vezama sa vodećim hotelskim preduzećima u Crnoj Gori, studenti se već nakon prve ferijalne prakse zapošljavaju u tim objektima i vrlo brzo napreduju. 

Posebnu dodatnu vrijednost HEC Fakultetu daje i ugovor o saradnji sa Algonquin College of Applied Arts and Technologies (Ottawa, Canada), međunarodnom obrazovnom ustanovom koju godišnje pohađa oko 40 hiljada studenata kroz gotovo 30 različitih tipova obrazovnih programa – od cjeloživotnog učenja do master i PhD studija.  Zahvaljujući toj saradnji i međusobnom priznavanju ishoda učenja i njihove kreditne vrijednosti, studenti koji završe HEC Fakultet osim crnogorske bachelor diplome dobijaju i kanadsku diplomu iz oblasti Hotel & Restaurant Management ili Culinary Management, u zavisnosti od odsjeka koji pohađaju. 

Takođe, u sklopu navedene saradnje HEC Fakultet je svake godine domaćin profesorima  iz Kanade koji jedan svoj predmet izvode crnogorskim studentima (Communication in English, Event Management, Rooms Divison Management, Food Demonstrations, Food and Beverage Management, Food Practical, International Cuisine itd.).  Pored toga, već tri godine zaredom sa Algonquin-om realizujemo i projekat „Semester Abroad“ gdje 15 kanadskih studenata jesenji semestar druge godine studija provodi na HEC Fakultetu. Projekat se realizuje u periodu od septembra do decembra i finansira ga Algonquin College zajedno sa Ministry of Education kanadske provincije Ontario. Ovo nisu jedini aspekti međunarodne saradnje koju realizuje HEC Fakultet – do sada su kao gostujući predavači bili angažovani eksperti ne samo iz Kanade već i iz SAD-a, Italije, Francuske, Singapura itd., a posebno važna je komunikacija sa WACS-om (Svjetsko udruženje kuvarskih asocijacija, www.worldchefs.org ) zahvaljujući kojoj su našim studentima dostupni njihovi online obrazovni programi, kao i učešće na brojnim inostranim gastronomskim takmičenjima. Takođe, HEC Fakultet je član grupe HOSCO koja predstavlja online platformu na kojoj su prisutni najznačajniji poslodavci iz hotelijerstva u Evropi i svijetu, kao i obrazovne ustanove iz te oblasti, a koja služi organizaciji stručne prakse i zapošljavanju studenata širom svijeta (www.hosco.com ).

Kao dio HEC grupe, pored fakulteta, posluje i ustanova za obrazovanje odraslih Hotelsko Edukativni Centar, čija su specijalnost sertifikovani kursevi za najtraženija ugostiteljska zanimanja (kuvari, konobari, poslastičari, recepcioneri itd.). U pitanju su tromjesečni intenzivni kursevi bazirani na praktičnim vježbama kroz koje je do sada prošlo oko 2000 polaznika iz Crne Gore, od čega je preko 80% zaposleno već u prvoj godini po završetku programa obuke. Ovi kursevi su licencirani od strane Ministarstva prosvjete i uspješno se izvode u HEC trening centru već skoro 20 godina. Tokom tog perioda nagrađivani su kao najbolji projekat obrazovanja u turizmu na nacionalnom nivou, ali i na međunarodnom kao jedan od najboljih centara za stručno obrazovanje u Evropi.

 

Povezani članci